COVID -19

 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ

 

Το κατάλυμα με το διακριτικό τίτλο ,, Μαρία,,  το οποίο βρίσκεται στη περιοχή της Αγίας Ερμιόνης και συγκεκριμένα στην πάροδο 5 ενημερώνει  ότι έχει λάβει γνώσει στο  ΘΕΜΑ: «Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19» , το οποίο θεσπίστηκε από κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Οικονομικών  – Υγείας και Τουρισμού και έχοντας επίσης λάβει υπόψη όλες τις διατάξεις και τα άρθρα έχει συμβιβαστεί πλήρως με τα νέα δεδομένα που επιβάλετε με την υπ’ αριθμ.1881/29.05.2020 (ΦΕΚ Β’ 2084) Απόφαση και ορίστηκαν τα ειδικά υγειονομικά πρωτόκολλα βάσει των οποίων θα πρέπει να λειτουργούν όλες οι τουριστικές επιχειρήσεις μέχρι το τέλος του 2020 και  να ισχύουν στο κατάλυμα ως προς : α) Μέσα Ατομικής Προστασίας (εφεξής ΜΑΠ), β) Βασικά μέτρα αποφυγής μετάδοσης του κορωνοϊού – COVID-19, γ) Διαχείριση ύποπτου κρούσματος COVID-19, δ) Βιβλίο συμβάντων – COVID-19, ε) Προσωπικό του τουριστικού καταλύματος.

 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ

Το Σχέδιο Δράσης του καταλύματος <<Μαρία>>  αποτελεί την έγγραφη παρουσίαση της λήψης προληπτικών μέτρων για το σύνολο του καταλύματος.

  • (Α1) Ορισμός συντονιστή: Η διεύθυνση του καταλύματος ορίζει συντονιστή για την επίβλεψη της εφαρμογής του σχεδίου δράσης και αυτή είναι η ιδία.
  • (Β) Εκπαίδευση προσωπικού στην τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει: – Πηγές και τρόπους μετάδοσης του ιού – Διαδικασίες ενημέρωσης των αρμοδίων του καταλύματος και των ίδιων των πελατών. Μεθόδους και επικοινωνιακή προσέγγιση των επισκεπτών – Συμπεριφορά και ενέργειες σε περίπτωση ασθένειας από το προσωπικό – Μεθόδους και πρακτικές καθαρισμών και απολύμανσης των εντοπισμένων σημείων με βάση την επικινδυνότητα και την πιθανότητα μετάδοσης της ασθένειας – Τήρηση των βασικών μέτρων αποφυγής μετάδοσης του κορωνοϊού – COVID-19. Το  καταλύματα έχει δυναμικότητα ΚΑΤΩ   των 50 δωματίων και δεν απασχολεί προσωπικό, οπότε έγινε η εκπαίδευση ενός  ατόμου (συντονίστριας )
  • (Β.4.1) Το τουριστικό κατάλυμα προμηθευτικέ και χρησιμοποίει και κατά τη διάρκεια της οροφοκομίας – καθαρισμού δωματίων, κοινόχρηστων χώρων και της αναγκαστικής  επικοινωνίας με τους πελάτες, επαρκή Μ.Α.Π. ,όπως γάντια, μάσκες, γυαλιά προσώπου, ποδιά πλαστική μιας χρήσης, ασπίδα προσώπου  και εξασφαλίζει τη συνεχή επάρκεια των αποθεμάτων τους.
  • (Β.4.2.) Αν η ιδιοκτήτρια παρουσιάσει συμπτώματα σχετικά με την ασθένεια παραμένει στο σπίτι και επανέρχεται στην εργασία εάν η εργαστηριακή εξέταση είναι αρνητική. Επίσης, εφόσον έρθει σε επαφή με κρούσμα οφείλει να μείνει στο σπίτι.
  • Στο πλαίσιο της ατομικής ευθύνης, η ιδιοκτήτρια ελένχει τη θερμοκρασία της κάθε πρωί με θερμόμετρο τεχνολογίας laser μετώπου. Ενδελεχής έλεγχος της ιδιοκτήτριας μπορεί να ακολουθήσει συναρτήσει της επιδημιολογικής εικόνας της τοπικής κοινότητας / περιοχής.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

(Ζ) Όσο αναφορά την στιγμή της υποδοχής των νέων επισκεπτών, η ιδιοκτήτρια οφείλει να τηρεί τα βασικά μέτρα αποφυγής μετάδοσης του κορωνοϊού  – COVID-19. Όπως επίσης όταν ζητείται, να υπάρχει δυνατότητα: α) ενημέρωσης επισκεπτών για την πολιτική του καταλύματος και τα μέτρα που έχει λάβει για την αντιμετώπιση τυχόν περιστατικών, β) παροχής χρήσιμων πληροφοριών για παρόχους υγείας, φαρμακεία κτλ στην περιοχή ή/και εντός του καταλύματος τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή και γ) παροχής Μ.Α.Π.

(Ζ4) Ανάρτηση ενημερωτικής πινακίδας (banner)  βασικών υγειονομικών οδηγιών σε κοινόχρηστους χώρους.

(Ζ5) Έχει αγοραστεί και βρίσκεται στο κατάλυμα  Ειδικός εξοπλισμός (medical kit) για την περίπτωση εμφάνισης ύποπτου κρούσματος, όπως γάντια και μάσκες μιας χρήσης, αντισηπτικά, καθαριστικά μαντηλάκια, ποδιά, μακρυμάνικη ρόμπα, θερμόμετρο laser.

(Ζ6) Η κα Χαρίτου παρακολουθώντας πιστά την απαραίτητη τηλεεκπαίδευση  μπορεί να αναγνωρίζει συμπτώματα των πελατών και να κρίνει πότε είναι η στιγμή για την εφαρμογή του Σχεδίου Διαχείρισης Ύποπτου Κρούσματος.

(Ζ8) Αντισηπτικό για χρήση από τον πελάτη (με μη σταθερές συσκευές) στην υποδοχή (reception desk)

(Ζ9) Πραγματοποιείται τακτική απολύμανση των επιφανειών της υποδοχής (reception desk)

(Ζ10) Έχει πραγματοποιηθεί κατάλληλη διαμόρφωση της υποδοχής (reception desk), προσθήκη επιδαπέδιας σήμανσης σε απόσταση δύο μέτρων όπου θα στέκεται ο πελάτης /κατάλληλη σήμανση αποστάσεων στο χώρο αναμονής, κατάλληλη διάταξη των επίπλων και ορθή διαχείριση της ουράς με στόχο τη μείωση του χρόνου αναμονής (σε περίπτωση που υπάρξει)

(Ζ.11) Αποφυγή συνωστισμού κατά το check-in/check-out – τήρηση αποστάσεων.

(Ζ.13) Είναι προτεινόμενο από την ιδιοκτήτρια το Check-in σε υπαίθριο χώρο

(Ζ.14) Από την ιδιοκτήτρια προτείνεται και στηρίζεται η Ηλεκτρονική πληρωμή των δαπανών διαμονής, ηλεκτρονική αποστολή λογαριασμών, τιμολογίων και αποδείξεων.

(Ζ.15) Το κατάλυμα υποχρεούται σε απολύμανση των  κλειδιών –τοποθέτησή τους σε ειδικό δοχείο προς απολύμανση.

(Ζ.16) Διεύρυνση διάρκειας check – out και check-in μεταξύ των διαμονών (check out μέχρι τις 11.00 πμ και check in από τις 3.00 μμ). Η μεταβολή αυτή της χρονικής διάρκειας που μεσολαβεί μεταξύ κάθε check in και check out είναι υποχρεωτική για να διασφαλίζεται ότι μεταξύ διαφορετικών πελατών το δωμάτιο καθαρίζεται και απολυμαίνεται επιμελώς, καθώς και ότι ακολουθείται επαρκής φυσικός αερισμός του χώρου.

(Ζ.17) Απαγορεύεται αυστηρά η  είσοδος  στα δωμάτια σε μη διαμένοντες.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΟΦΟΥ, ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ – HOUSEKEEPING)

Οδηγίες σχετικά με τον καθαρισμό και την απολύμανση.

Για κάθε εγκατάσταση θα πρέπει να καταρτίζεται ένα μόνιμο πρόγραμμα διαδικασιών για τον καθαρισμό και την απολύμανση τους, ώστε να εξασφαλίζεται ότι όλοι οι χώροι  και σημεία επαφής (δάπεδα, τοίχοι, οροφές, πάγκοι εργασίας, ράφια, καρότσια, καλάθια, πόμολα, κουπαστές σκάλας, συσκευές τηλεφώνου, πληκτρολόγια, κλπ.) καθαρίζονται επαρκώς. Όλο το προσωπικό καθαριότητας πρέπει να γνωρίζει καλά τις ενδεδειγμένες τεχνικές καθαρισμού. Οι διαδικασίες καθαρισμού πρέπει να λαμβάνουν χώρα πριν την απολύμανση.

Για τη χρήση απορρυπαντικών (σαπούνια και άλλα καθαριστικά) πρέπει να χρησιμοποιείται χλιαρό νερό  ενώ για τη χρήση απολυμαντικών, π.χ. χλωρίνης, κρύο νερό για την αποφυγή της δημιουργίας ανεπιθύμητων αντιδράσεων. Μετά τον καθαρισμό με την χρήση κατάλληλου απορρυπαντικού, η επιφάνεια πρέπει να στεγνώσει για να ακολουθήσει η απολύμανση με χρήση κατάλληλου απολυμαντικού, το οποίο πρέπει να είναι εγκεκριμένο από τον ΕΟΦ (σχετ. ε), με  ιοκτόνο δράση (συμπεριλαμβανομένων των κορωνοϊών) και να συνοδεύεται από τα σχετικά δελτία ασφαλείας. Η εφαρμογή του γίνεται με  την αυστηρή τήρηση των όρων και οδηγιών χρήσης τους και εξασφαλίζεται και επαρκής αερισμός του χώρου. Οι ανθρώπινοι κορωνοϊοί αδρανοποιούνται με διαδικασία απολύμανσης επιφανειών εντός ενός λεπτού (1΄) με αντιμικροβιακούς παράγοντες όπως: Υποχλωριώδες νάτριο1  σε συγκέντρωση 0,1%, Αιθανόλη 70% και Υπεροξείδιο του υδρογόνου 0,5%. 2

Επισημαίνεται πως πρέπει να γίνει έλεγχος  ώστε να μην έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης του προϊόντος, ενώ δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην αποφυγή ανάμειξης καθαριστικών και απολυμαντικών, εκτός αν οι ετικέτες υποδεικνύουν ότι ο συνδυασμός τους ενδείκνυται (π.χ. Ο συνδυασμός χλωρίνης με καθαριστικά αμμωνίας μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή ακόμη και τον θάνατο).

(Η.2) Εφαρμογή ειδικών οδηγιών καθαρισμού στην περίπτωση εμφάνισης κρούσματος σύμφωνα με τις αντίστοιχες Οδηγίες του ΕΟΔΥ, οι οποίες είναι οι ακόλουθες:

Εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων απολύμανσης χώρων.

Στην περίπτωση επιβεβαιωμένου κρούσματος λοίμωξης SARS-CoV-2 στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων (εργαζόμενος ή καταναλωτής), η εξυγίανση των χώρων των επιφανειών και των αντικειμένων είναι απαραίτητη. Θα πρέπει να ενημερωθεί ο υπεύθυνος της επιχείρησης έτσι, ώστε να ληφθούν αυστηρότερα μέτρα και να υλοποιηθεί ολοκληρωμένο πρόγραμμα καθαρισμού-απολύμανσης,  σύμφωνα με τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ. (σχετ. ζ).

Η εφαρμογή και ο σχεδιασμός των απολυμάνσεων πρέπει να γίνεται υπό την ευθύνη ειδικού επιστήμονα, όπως προβλέπεται από τα επαγγελματικά τους δικαιώματα

(Η.3) Ενίσχυση υπηρεσιών υγιεινής σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους και ειδικότερα σε αντικείμενα «υψηλού κινδύνου» (πχ. Πόμολα)

(Η.4) Καθαρισμός και αερισμός δωματίου κατά τις ώρες που μεσολαβούν μεταξύ διαμονών.

(Η.5) Έλεγχος λειτουργίας πλυντηρίων  ρούχων (ως προς τη χρησιμοποιούμενη θερμοκρασία και τη δοσολογία απορρυπαντικών)

(Η.6) Εξοπλισμός προσωπικού (γάντια, μάσκες, ρόμπα, κλειστά παπούτσια). Κατά την εργασία του, το προσωπικό καθαριότητας πρέπει να τηρεί τα βασικά μέτρα αποφυγής μετάδοσης του κορωνοϊού – COVID-19, δεν καπνίζει και δεν καταναλώνει τρόφιμα ή ποτά.

(Η.7) Το προσωπικό καθαριότητας συνιστάται να χρησιμοποιεί απλή χειρουργική μάσκα (σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας χειρουργικής μάσκας, συνιστάται η χρήση πάνινης), γάντια και αδιάβροχη ρόμπα μιας χρήσης.

(Η.8) Μη συχνός καθαρισμός δωματίου κατά τη διάρκεια της διαμονής (αποφυγή επαφής εργαζομένων καθαριότητας με πιθανό κρούσμα και περαιτέρω μετάδοση),  παρά μόνο κατόπιν αιτήματος του πελάτη.

(Η.9) Κατάργηση καθημερινής αλλαγής ιματισμού και πετσετών και πάντα κατόπιν αιτήματος του πελάτη.

(Η.10) Επιλογή πολιτικής μεταξύ κανονικού καθαρισμού και αναμονής 24 ωρών πριν το δωμάτιο διατεθεί σε πελάτη ή σχολαστικού καθαρισμού – απολύμανσης (πχ. με ατμοκαθαριστή) στις επίμαχες επιφάνειες δωματίου και μπάνιου.

(Η.11) Αυστηρή απομάκρυνση διακοσμητικών αντικειμένων (αντικειμένων ντεκόρ, μαξιλαριών, κλινοσκεπασμάτων).

(Η.12) Αυστηρή απομάκρυνση κοινόχρηστων αντικειμένων πολλαπλής χρήσης, όπως μενού, περιοδικά, κλπ.

(Η.13) Τοποθέτηση καλύμματος μιας χρήσης στα χειριστήρια της τηλεόρασης και του κλιματιστικού.

(Η.14) Οι υφασμάτινες επιφάνειες (πχ ταπετσαρίες επίπλων) πρέπει να καθαρίζονται με συσκευή ατμού (θερμοκρασία>70°).

(Η.15) Σήμανση με στόχο την πληροφόρηση του πελάτη για το πότε και πώς καθαρίστηκε το δωμάτιο

(Η.16) Τοποθέτηση  αντισηπτικών υγρών σε κάθε δωμάτιο.

(Η.17) Ενημέρωση πελάτη για άνοιγμα θυρών και παραθύρων για φυσικό αερισμό του χώρου καθημερινά.

(Η.18) Τήρηση των κανόνων υγιεινής από το προσωπικό κατά τη διαλογή ακάθαρτων λινών με χρήση των ενδεδειγμένων Μ.Α.Π. (ειδικής ποδιάς μιας χρήσης πάνω από τη στολή, γαντιών και μάσκας)

(Η.19) Τοποθέτηση των χρησιμοποιημένων υφασμάτων, κλινοσκεπασμάτων και πετσετών σε ειδικούς, κλειστούς επισημασμένους  σάκους, προκειμένου να μεταφερθούν στους χώρους πλυντηρίων.

(Η.20) Διαχωρισμός (σήμανση) περιοχών ακάθαρτων και καθαρών λινών.

(Η.22) Πλύσιμο υφασμάτων, κλινοσκεπασμάτων και πετσετών σε ζεστούς κύκλους (70oC ή περισσότερο) με τα συνήθη απορρυπαντικά.

(Η.24) Μέριμνα για τη διατήρηση των καθαρών ειδών ιματισμού σε καλή και καθαρή κατάσταση κατά την αποθήκευσή τους και για τη μεταφορά τους στους χώρους χρήσης (δωμάτια)

ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ TRANSFER   M O N O   ΑΝ ΑΥΤΟ ΚΡΙΘΕΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΚΑΙ ΚΑΤ ΕΞΑΙΡΕΣΗΝ

(ΙΓ.1) Παροχή αντισηπτικού από την οδηγό στους πελάτες

(ΙΓ.2) Η οδηγός αποφεύγει τις χειραψίες

(ΙΓ.3) Η οδηγός εξασφαλίζει το φυσικό αερισμό του οχήματος

 

 ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ – ΔΥΚΤΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΙΔ.1 Τα καταλύματα θα πρέπει να συμμορφώνονται με την εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας «Προστασία της Δημόσιας Υγείας από τον κορωνοϊό SARS-COV-2 στα συστήματα ύδρευσης και αποχέτευσης». Ενημερώνω ότι πραγματοποιήθηκε και ο ετήσιος έλεγχος δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης  από επαγγελματίες με αποτέλεσμα την ορθή λειτουργία του.

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ

(ΙΕ) Τα προβλεπόμενα στη με αρ. Δ1(δ)/ΓΠ οικ.26635/23.04.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας  «Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας από ιογενείς και άλλες λοιμώξεις κατά τη χρήση κλιματιστικών μονάδων» (ΑΔΑ: 6ΒΟ5465ΦΥΟ-ΨΓΣ) όπως ισχύει, με έμφαση στην μη επανακυκλοφορία του αέρα και τον καλό φυσικό αερισμό στα δωμάτια και στους υπόλοιπους χώρους (Ενημερώνω ότι δεν υπήρξε ποτέ στο κατάλυμα συστήματος μη λειτουργίας κλιματισμού όταν είναι ανοιχτές οι πόρτες). Επίσης τονίζω ότι πραγματοποιείτε κάθε χρόνος ο ετήσιος έλεγχος το μηχανημάτων από κατηρτισμένο τεχνικό και κάθε φορά που πραγματοποιείται αλλαγή στην παραμονή των πελατών γίνεται καθαρισμός στα φίλτρα.

(ΙΗ.3) Σήμανση και αφίσες στους κοινόχρηστους χώρους αλλά και εντός των δωματίων  πελάτες  υπενθύμισης στους πελάτες  των αυστηρών πρωτοκόλλων υγιεινής και  να τηρούν αποστάσεις – εφαρμογή μέτρων όπως ταινίες στο δάπεδο, κώνοι ή άλλα μέσα για την τήρηση των αποστάσεων.

(ΙΗ.5) Ακλουθώντας πιστά τη νομοθεσία αλλά και προς ενημέρωση των πελατών  που ήδη γνωρίζουν το κατάλυμα , έχει πραγματοποιηθεί αναδιάταξη  και ελαχιστοποίησης των  επίπλων για αποφυγή συνωστισμού στους κοινόχρηστους χώρους.

(ΣΤ.1) Το κατάλυμα κοινοποιεί τα μέτρα και τις απαιτήσεις του σχεδίου δράσης σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς φορείς/συνεργάτες ( ενοικιαστές, προμηθευτές, επισκέπτες και το ευρύ κοινό) και ενδιαφερόμενα μέρη.

(ΣΤ.2) Πραγματοποιήθηκε η ενημέρωση της ιστοσελίδας του τουριστικού καταλύματος με ειδική ενότητα COVID19, στην οποία θα αναρτά τα μέτρα και την νέα πολιτική του καταλύματος περί λήψης αυξημένων μέτρων υγιεινής, αλλαγές σε ωράρια λειτουργίας κοινόχρηστων χώρων, τροποποίηση διάρκειας check-in/check-out.

(ΣΤ.3) Πραγματοποιείται ενημέρωση  κοινόχρηστους χώρους και  στην υποδοχή σε έντυπη μορφή όσο αναφορά τους υγειονομικούς τρόπους αποφυγής της μετάδοσης και διασποράς του υιού.